Headshot of Jingyi  Luo
Alum

Jingyi Luo

MSDS Class of 2019